ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

กิจกรรมล่าสุด
วันจัดกิจกรรม : 24 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:00 - 18:00
Nong Nooch Tropical Botanical Garden, Pattaya.
วันลงทะเบียน : 24 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
รับสมัคร 3000 บริษัท | ยังไม่มีผู้สมัคร