ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ากิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

ที่พักโรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (ที่พัก 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ)

ค่าใช้จ่ายสุทธิต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

ราคา/ท่าน

พักห้องเดี่ยว (1 คน/ ห้อง)

5,900.00

พักห้องคู่ (2 ท่าน/ ห้อง)

4,700.00

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ เนื่องจากสมาคมฯ เสียเงินได้พึงประเมินในมาตรา 40 (8)

                จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย

ผู้ดูแลเก็บค่าใช้จ่าย:  สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย  (เลชประจำตัวผู้เสียภาษี 0109546000042)

86/6  ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110

โทร. 02 713 6540-1 โทรสาร 02 713 6542

ผู้ติดต่อ   คุณศิริวรรณ ไชยวุฒิ (เมย์) / คุณเมตตา เผ่าเผือก (มุก)

 

ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมที่ :

คุณมัณฑิกา, คุณระพีพรรณ, คุณศิริน, คุณกัญญารัตน์

โทร. 02-5538111 ต่อ 6162, 6163, 6184, 6108

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 

 

 

สมัครเข้าร่วม https://forms.gle/UeFQDtYU77Sx1Jx78

 

Please publish modules in offcanvas position.