ค้นหาข้อมูล

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน COOKIES

01/03/2564 Admin

คำว่า "Cookies” หมายถึง คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์


Cookies คืออะไร
Cookies คือ ไฟล์ข้อมูลข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ Cookies บางประเภทจะถูกลบหลังจากที่คุณออกจากหน้าเว็บไซต์ หรือ Cookies บางประเภทจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตามระยะเวลาที่กำหนด
เมื่อคุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ระบบจะมีการตรวจสอบไฟล์ Cookies อื่นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะทำให้รู้ได้ว่าคุณเคยเข้าใช้งาน website มาก่อน และสามารถปรับแต่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามการอ้างอิงการใช้งานของคุณ

เหตุผลในการใช้ Cookies
Cookies ช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์เป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการใช้ Cookies แบบอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้งาน และสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไฟล์ Cookies เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณเมื่อคุณออกจากการใช้งาน

Cookies โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)
เว็บไซต์มีการใช้ Cookies โดยบุคคลที่สาม สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น การเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงค์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมี Cookies ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย
ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ

การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร
เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถแก้ไขการเลือกตั้งค่า Cookies โดยเปิด/ปิด Cookies แต่ละประเภท หรือสกัดกั้น Cookies ที่เรา หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้ Cookies คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบ Cookies ทิ้งอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดการใช้งาน Cookies คุณยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้และอาจไม่สมบูรณ์

การติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะและข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลโดยส่งถึง head@boi.go.th , thaienterprises@boi.go.th