ค้นหาข้อมูล

ประชาสัมพันธ์: ข่าวสารของบริษัท The Heavy Electrical Complex (HEC) ของปากีสถาน

11/01/2564 Admin
ด้วยสถานทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท The Heavy Electrical Complex (HEC) ให้กับนักลงทุนไทยที่สนใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ